神戸国際言語学院

Liên hệ

  Thông tin cá nhân được nhập tại đây chỉ sử dụng cho mục đích trả lời câu hỏi liên hệ của Quý vị.
  Sau khi đồng ý chính sách bảo mật, hãy ấn vào nút “Gửi đi”.

  Về thông tin cá nhân

  Học viện ngôn ngữ quốc tế Kobe tiếp nhận thông tin cá nhân của quý khách tương ứng với mỗi dịch vụ mà trường cung cấp.Thông tin tiếp nhận được sử dụng vào mục đích cung cấp, phát triển những dịch vụ có giá trị và sức hấp dẫn hơn.Không công khai thông tin cá nhân khi chưa có sự cho phép, trừ trường hợp nhận lệnh hoặc bị yêu cầu bởi pháp luật.Học viện ngôn ngữ quốc tế Kobe cam kết tuân thủ pháp lệnh liên quan đến thông tin cá nhân, sử dụng thông tin cá nhân một cách phù hợp và chính xác.


  Học viện ngôn ngữ quốc tế Kobe

  6-21 Honmachi, Nishinomiya, Hyogo, 662-0914 Japan

  +81-798-22-7135

  kils.jp

  office@kils.co.jp

  kobe-kg.jp

  Trụ sở kinh doanh

  Tòa Sanshin, 3-4 Kitashinmachi, Chuo, Osaka, 540-0023 Japan
  Scroll Up