Kobe International Language School

学校定員について

2023.12.27

2024年04月より定員320名の増員が承認されました。

Kobe International Language School

6-21 Honmachi, Nishinomiya, Hyogo 662-0914

+81-798-22-7135

kils.jp

office@kils.co.jp

kobe-kg.jp

Osaka headquarter

3-4 Kita-shinmachi, Chuo-ku, Osaka 540-0023
Scroll Up